פתיחת תיק עוסק מורשה בחינם!

רואה חשבון יבצע עבורכם ללא עלות את פתיחת תיק עוסק מורשה ברשויות המס: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.  

להתקדמות וייעוץ טלפוני ראשוני ללא עלות משאירים פרטים

*  השירות מותנה בלקיחת שירותי רואה חשבון למשך תקופה של 12 חודשים לפחות, במחיר אטרקטיבי, הכולל גם את הכנת הדוח השנתי בחינם!