top of page

 הנהלת חשבונות

Clipboard

משרדינו מעניק שירותי הנהלת חשבונות לעצמאיים וחברות קטנות המבוצעת באופן מקצועי ומדוייק, במגוון תחומים שונים לפי צורכי העסק שלכם, לרבות התנהלות במערכת רב-מטבעית. 

סל השירותים להנהלת חשבונות כולל:

 • רישומי הנהלת חשבונות רב-מטבעית עד מאזן בעברית ואנגלית.

 • התאמות בנקים, לקוחות, ספקים, כרטיסי אשראי ועוד כיוצ"ב.

 • דיווחים שוטפים לרשויות המס: מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי.

 • הכנת דיווחים חודשיים למוסדות שכר וגמל בגין העובדים.

 • הכנת תשלומים לספקים ונותני שירותים.

 • טיפול בגבייה מלקוחות וחייבים אחרים.

 • הפקת דוח רווח והפסד חודשי לבחינת רווחיות והתייעלות העסק.

 • בדיקת חשיפת מס שוטפת לעניין מקדמות מס בגין הוצאות עודפות.

 • טיפול באישורים לניכוי מס במקור וניהול ספרים.

 • ייעוץ עסקי שוטף ומתן מענה לכל שאלה במהלך ניהול העסק. 

 • שליטה מלאה בתוכנות המקובלות בשוק: פריוריטי, סאפ, רווחית ועוד.

bottom of page