top of page

חשבות וניהול כספים במיקור חוץ CFO

Data on a Touch Pad

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר 

שירותי חשבות וניהול כספים במיקור חוץ מיועדים לחברות צעירות הנמצאות בשלב התפתחות עסקית מהירה, או ירידה בפעילות בחברה ותיקה, ואשר עדיין אין הצדקה למנהל כספים במשרה מלאה, אלא רק בחלקיות משרה כפרילנסר. כאן אני בדיוק נכנס לתמונה בכדי לסייע לכם!

שירותי החשבות וניהול כספים כוללים:

 • פגישות שוטפות עם היזם/ מנכ"ל לקבלת החלטות פיננסיות נכונות.  

 • הקמת תשתיות לדוחות ניהול ובקרה על הפעילות הפיננסית בחברה.

 • ליווי ותמיכה מקצועית שוטפת לצוות הנהלת חשבונות ושכר. 

 • הכנת תוכנית עסקית או תקציב.

 • הכנת דוחות כספיים חודשיים (BVA) הכולל מאזן, דוח רווח והפסד.

 • ניהול ובקרה של תזרים המזומנים השוטף תוך ראייה הצופה פני עתיד.

 • הכנת מודל הכנסה ורווחיות רב שנתי.

 • הכנת ערכת מסמכים לבורד והשתתפות במצגות לבורד.

 • יישום תהליכים פיננסיים לרבות הטמעה של מערכת ERP בחברה.

 • הכנת הספרים לביקורת רו"ח לרבות דוחות כספיים ודוחות מס.

 • ניהול ותחזוקה של תוכנית אופציות לעובדים וטבלת הון (Cap Table). 

 • הכנת דוחות שוטפים למשקיעים על פי דרישה.

 • הכנת בקשות למענקים ותמריצים ממשלתיים. 

מעוניינים לשמוע עוד?

בואו נדבר           או השאירו פרטים

bottom of page