top of page

 חשבות שכר

Market Analysis

משרדינו מעניק שירותי חשבות שכר לעצמאיים וחברות קטנות באופן מקצועי ומדוייק, עם ניסיון רב בתחום השכר לרבות עבודה מול סוכני הביטוח וקרנות השתלמות כמו גם מול רשויות המס.  

סל השירותים לחשבות השכר כולל:

 • הכנה והפקת תלושי שכר לעובדים.

 • ביצוע תשלומי שכר נטו לעובדים והחזרי הוצאות.

 • תשלומים חודשיים לשלטונות המס - מס הכנסה וביטוח לאומי.

 • עבודה שוטפת מול סוכני הביטוח של העובדים.

 • דיווחים ותשלומים חודשיים למוסדות הפנסיונים וקרנות ההשתלמות.

 • דיווחים חודשיים ושנתיים לרשויות המס (למשל טופס 102, 126 ו- 106).

 • הפקת דוחות שוטפים להנהלה, דוח עלות מעביד, דוחות גמל וכיוצ"ב.

 • טיפול בתביעות ביטוח לאומי (חופשת לידה, מילואים, אבטלה).

 • טיפול בסיום יחסי עבודה, תשלומי פיצויים, מכתבי שיחרור, טופס 161.

 • בדיקות וסימולציות שכר שונות להנהלה.

 • הכנה וטיפול בביקורת ניכויים של רשויות המס.

 • מתן ייעוץ שוטף בכל הקשור לשכר העובדים,מיסים, ודיני העבודה.

bottom of page