top of page

 פרויקטים חשבונאיים

Upward Curve

לעיתים חברה נקלעת למצוקה זמנית של חוסר כוח אדם בצוות הפיננסי שלה מכל מיני סיבות וזקוקה מיידית לאיש כספים מקצועי ומיומן שייתן מענה וסיוע למחלקת הכספים לתקופה קצובה.

 

רו"ח מייק צרויה, בעל ניסיון רב בתחום, נמצא כאן בדיוק בשבילך!  

סל השירותים לפרויקטים חשבונאיים כולל:

  • החלפה לחופשת לידה של חשב או מנהל הכספים בחברה.

  • החלפת איש כספים לתקופת מילואים.

  • חיזוק ותמיכה של צוות הכספים בחברה בשל אירוע חשבונאי משמעותי כמו למשל, מעבר לשיטת דיווח שונה מהקיים, סיווג מחדש של דוחות.

  • עבודה חשבונאית בשל אירוע פיננסי ייחודי כגון: רכישה, מיזוג, הנפקה.

  • ליווי ותמיכה בהטמעת מערכת ERP בחברה.

  • פרויקטים פיננסיים זמניים אחרים.

bottom of page